+302897023663 Γεράσιμου Βλάχου, Χερσόνησος info@sandaligsp.gr